Calmar Pannan Logotyp       "Sverige-Paketet"

Vedeldarnas Drömpaket


Calmar Paketet är en serie vedanläggningar framtagna
efter de vanligaste behoven.
Vi anpassar även anläggningen efter ditt behov.
Kontakta oss så hjälper vi till med dimensioneringen.

Normalt så omfattas leveransen av rör och ventiler till shuntkoppel mm. Övriga rör och ventiler för installationen tillhandhahålls av rörinstallatören. Anläggning kan även kompletteras med solslinga, elpatron mm


Hur stor anläggning behöver jag?
En bra "tumregel" vid dimensionering av erfoderligt ackumulatorsystem är att mulitplicera m2-ytan i huset med 10-12 (beroende på husets beskaffenhet, läge och var i Sverige man bor). Hus i södra Sverige med 120 m2 uppvärmd yta skall beräknas efter följande princip:
120 x 10 = 1200 liter.
Hus i norra Sverige bör multipliceras med 12 eller mer. För dimensionering av vedpanna och tankar kontakta alltid oss.

Läs vidare om våra paket här....

Rätt Energival